ALFP e-magazine #4 jpn 2 (Huang Jiansheng)_web_04172019